تبلیغات
وبلاگ اموزشی مدرسه راهنمایی ابوریحان - سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن سال سوم
سه شنبه 1 دی 1388  08:17 ب.ظ
نوع مطلب: (حرفه ،) توسط: * خلوصی *

 

1-   راه های پیشنهادی برای حل مشکلات را چه می گویند؟

الف- نظریه        ب- فرضیه   ج-  خلاقیت          د- تفکر

2-   سلامت انسان و محیط زیست در گرو رعایت کدام اصل در تولید محصول فناوری می باشد؟

الف- ارزیابی      ب- زیبایی      ج- بهداشت       د- انتخاب و تغییر مواد

3-   دینام دوچرخه از اجزای کدام سیستم است؟

الف- هشدار دهنده  ب- انتقال قدرت   ج- هدایت و فرمان   د- برق رسانی

4-   ورقه های آهنی شیاردار و سیم پیچی شده در موتور الکتریکی چه نامیده می شود؟

الف- رتور        ب- استاتور         ج- جاروبک          د- بادبزن

بقیه سوالات در ادامه مطلب

1-   راه های پیشنهادی برای حل مشکلات را چه می گویند؟

الف- نظریه        ب- فرضیه   ج-  خلاقیت          د- تفکر

2-   سلامت انسان و محیط زیست در گرو رعایت کدام اصل در تولید محصول فناوری می باشد؟

الف- ارزیابی      ب- زیبایی      ج- بهداشت       د- انتخاب و تغییر مواد

3-   دینام دوچرخه از اجزای کدام سیستم است؟

الف- هشدار دهنده  ب- انتقال قدرت   ج- هدایت و فرمان   د- برق رسانی

4-   ورقه های آهنی شیاردار و سیم پیچی شده در موتور الکتریکی چه نامیده می شود؟

الف- رتور        ب- استاتور         ج- جاروبک          د- بادبزن


-   از در هم فرورفتن الیاف سلولزی چه فراورده ای تولید می شود؟

الف- کاغذ    ب- فیبر     ج-  کمپوزیت     د- تخته ی پانل

6-   کاربرد کرئوزوت چیست؟

الف- تولید فیبر    ب-  عایق صدا و حرارت      ج- تهیه کاغذ         د- حفاظت چوب

7-   برای تولید فرکانس از ................... استفاده می شود.

الف- سلف           ب- مقاومت              ج- ترانزیستور                د- دیود

8-   کدام گزینه از روش های پیشگیری بیماری ایدز نیست؟

الف- رفتار سالم   ب- رعایت بهداشت فردی  ج- بهداشت عمومی د- واکسن زدن

9-   به نظر شما علت نوسان وتکانهای شدید در اتومبیل های قدیمی چیست؟

    الف- نداشتن فرمان هیدرولیک             ب- نداشتن سیستم فنر بندی وتعلیق

     ج- موتور ضعیف                                د- ضعیف بودن قدرت ترمز

10- یاد گیری کودک از جه سنی آغاز می شود؟

الف- دوسالگی    ب- دوماهگی    ج- آغاز تولد   د- شش ماهگی

 

سئوالات چهار گزینه ای حرفه وفن سوم    

 

1-آخرین مرحله از مراحل جواب دادن به پرسشهای ذهن چیست؟

الف: دسته بندی اطلاعات           ب: تجربه وآزمایش                  ج: نتیجه گیری            د:انتخاب راه حل

 

2- فرایند تفکر از کی آغاز می شود؟

الف: بعد از احساس مشکل        ب: با ارائه ایده های جدید 

   ج:همراه با  تكنولوژی یپیشرفته     د: بعد از جمع آوری اطلاعات

 

3- چه عاملی به روشن شدن موضوع ومشکل کمک می کند ؟

الف: فرضیه سازی       ب: ارزیابی فرضیه ها        ج: جمع آوری اطلاعات و اسناد متناسب باموضوع       د: هیچکدام

 

4-آخرین مرحله تولید یك محصول فناوری چیست؟

الف :ارزیابی                  ب:فرایند                   ج: طراحی               د: تولید

 

5- یکی از اصول اساس در تولید محصولات فناوری چیست؟

الف: انتخاب و تغییر مواد                        ب: زیبایی محصول                   ج: ارزیابی                   د: همه موارد

 

6- سیستم كنترل و ترمز چه وظیفه ای دارد ؟

الف: هدایت وسیله نقلیه      ب: توقف وسیله نقلبه            ج: رساندن قدرت به چرخ              د: الف وب درست است

 

7- این قسمت قطعات موتور الكتریكی را نگه می دارد .

الف: بدنه                    ب:استاتور                            ج: رتور                                   د: باد بزن

 

8- گسترش اطلاعات ثمره پیشرفت چه  صنایعی است؟

الف: الكتریكی                      ب: الكترونیك                   ج: مكانیك                               د: همه موارد

 

9- واحد مقاومت الكتریكی چیست؟

الف: اهم                             ب: آمپر                       ج: ولت                                   د:ژول

 

10-كدام مورد كاربرد سلف نیست؟

الف: تولید میدان مغناطیسی                                  ب:تولید فركانس 

   ج: كنترل مقدار عبور جریان الكتریكی               د: مدار هماهنگی در رادیو

 

11-اگر بخوا هیم از مداری برای همیشه استفاده كنیم باید مدار را بر روی ………

الف: بِرد بُرد نصب كنیم            ب:  فیبر مدار چاپی نصب كنیم          ج: فیبر آماده نصب می كنیم        د: هیچكدام

 

12- کنار گذاشتن فرضیه های نادرست کدام مرحله تفکر را نشان می دهد ؟

الف :  فرضیه سازی                                                              ب: ارزیابی فرضیه ها         

    ج: جمع آوری اطلاعات و اسناد متناسب باموضوع               د: اطمینان به صحت فرضیه ها

 

 13- یکی از را ههای پرورش قدرت تفکر و خلاقیت چیست؟

الف: فرضیه سازی       ب:شرکت در کارهای گروهی       ج: رعایت اصول بهداشتی     د: تفکر خلاق                        

 

14- زیبایی در ساخت محصول متناسب باچه عاملی باید باشد ؟

الف:فرهنگ وسلیقه مصرف کننده      ب: باعث جلب مشتری شود      ج: معرفی خوب محصول          د:همه موارد

 

15- کدام قسمت موتور الکتریکی شامل قطبها و بدنه است؟ 

الف: رتور            ب:استاتور         ج: آرمیچر                     د: بدنه و محفظه موتور

 

16-میدان مغناطیسی لازم برای گردش رتور را فراهم میکند؟

الف:بادبزن                     ب:استاتور         ج: آرمیچر                     د: بدنه و محفظه موتور

 

17- نام دیگر مالتی متر عقربه ای چیست؟

الف: اهم سنج                         ب: آنالوگ               ج: آمپرسنج            د: ولت سنج

 

18- برای تقویت میدان مغناطیسی سلف چه می کنند؟

الف: از هسته آهنی استفاده می کنند              ب:  از هسته مسی استفاده می کنند           

 ج: از هسته فلزی استفاده می کنند                                 د: همه موارد

 

19- ساخت آن تحول عظیمی در فرآورده های الکترونیکی ایجاد کرد ؟

الف:سلف       ب:آی سی                       ج: دیود و تریود                        د:ترانزیستور

 

20- ترانزیستور قطعه ای است که مقدار جریان عبوری از .........به ................ توسط جریان

...........کنترل میشود

الف: کلکتور –امیتر - بیس                     ب:بیس – کلکتور امیتر         

   ج:کلکتور – بیس-  امیتر                       د:امیتر – کلکتور – بیس

21- كدام بیماری با واكسیناسیون كاملا ریشه كن شده است؟

الف : فلج اطفال                   ب:هپاتیت ب                                   ج: آبله                            د: سرخك

22-كدام مورد برای پیشگیری از بیماری ها مؤثر است ؟

الف: واكسیناسیون                                ب:رفتارهای سالم     

: رعایت بهداشت فردی و عمومی          د: همه موارد

23-كدام مورد جزء بیماریهای كودكان كه با واكسن قابل پیشگیری است نیست ؟

الف: دیفتری                          ب: سیاه زخم                   ج: فلج اطفال                       د:سرخك

24-كودكی می تواند بنشیند وراه برود به ترتیب نشانه چیست؟

الف: رشد، تكامل                    ب:تكامل ، رشد                    ج: تكامل ، تكامل                 د: رشد ، رشد

25-مراقبت از كودك از چه دورانی باید آغاز شود؟

الف: از بدو تولد                 ب: از دوران جنینی                   ج: از دو سالگی                     د: از قبل از ازدواج

 

26- غذای كمكی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

الف:حاوی انواع مواد غذایی باشد       ب: سالم باشد                 ج: تازه باشد                         د: همه موارد

27- كودك ازچه سنی اشیاء را تعقیب می كند؟

الف: دو ماهگی              ب: دو سالگی                       ج: شش ماهگی                               د: یك سالگی

28- كدام مورد جزء علائم حیاتی بدن نمی باشد؟

الف:تعداد نبض             ب:تنفس                        ج: فشار خون                د: توانایی حرکت

29- كاغذ از در هم فرو رفتن الیاف…………………………به دست می آید.

الف: سلولزی                     ب:فیبری                                ج: نایلون                      د:چوب

30- برای تهیه روكشهای مصنوعی باید

الف:ورقه های كاغذ را از چسب عبور دهند                                   ب:ورقه های كاغذ را از رنگ مخصوص عبور دهند

ج: چوب های مخصوص را از چسب عبور دهند                             د: الف وب درست است

31-انرژی اولیه بنزین كه در بنزین  ذخیره شده است چیست؟

الف : حرارتی                    ب:شیمیایی                            ج: مكانیكی                           د: الف وج درست است

32- كدام قسمت جزء دستگاه انتقال قدرت نیست ؟

الف :كلاچ                 ب: رادیاتور                                 ج: جعبه دنده                              د:دیفرانسیل

33- كدام گزینه در مورد باتری صحیح می باشد؟

الف: مخزن الكترو شیمیایی است                               ب:به وسیله دینام شارژ می شود   

   ج: برق قسمتهای برقی خودرو را تامین می كند                             د: همه موارد


  • آخرین ویرایش:سه شنبه 1 دی 1388
نظرات()   
   
historicalecono04.snack.ws
جمعه 13 مرداد 1396 08:39 ب.ظ
Hey there I am so thrilled I found your blog page, I really found you by
accident, while I was browsing on Google for something else, Anyhow I am here
now and would just like to say cheers for a incredible post
and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome jo.
کیر
سه شنبه 19 فروردین 1393 12:58 ق.ظ
کیرم تو دهنت بدرد هیچ چیز نمی خوری
محمد
سه شنبه 19 فروردین 1393 12:56 ق.ظ
سلام .خیلی خوب بود ممنون
علی
سه شنبه 19 فروردین 1393 12:55 ق.ظ
ریدم تو دهنت با چچیزای بدرد نخورت
مهرسا
شنبه 16 فروردین 1393 08:29 ب.ظ
سهیل کیر باحالی داریییییییییییی.بذار تو دهنممم
فاطی
شنبه 16 فروردین 1393 03:38 ب.ظ
سهیل خیلی بی ادبی هنوزدهنت بوی شیرمیده پسر.عالیییییییییییییی بود
فاطی
شنبه 16 فروردین 1393 03:32 ب.ظ
سهیل خیلی بی ادبی هنوزدهنت بوی شیرمیده پسر.عالیییییییییییییی بود
مانیا
شنبه 9 فروردین 1393 01:21 ب.ظ
خیلی خوب بود ولی این حرفای این پسر بی ادب سهیل با تو م رو نباید بزارید خاک بر سرتون سهیل عقده ای برو مامانت ادبت کنه این جا یه جای فرهنگی بد بخت خاک بر سرت
ابوریحانی
یکشنبه 22 دی 1392 07:13 ب.ظ
من ابوریحان میرم میشه بكید این سوالاتو خانم علوى دراورده یا كس دیكرى؟لطفا جواب بدید
سارا
شنبه 18 آبان 1392 06:53 ب.ظ
سهیل جان خیلی بی ادبی
دانیال
چهارشنبه 15 آبان 1392 05:42 ب.ظ
09396507733 هرکی میخاد بزنگه
دانیال
چهارشنبه 15 آبان 1392 05:39 ب.ظ
منم بی اف خوبیم
سه شنبه 30 مهر 1392 04:46 ب.ظ
هههههههههههواقعا عقده ایی سهیل.نچ نچ نچ.
اشنا
جمعه 16 فروردین 1392 05:04 ب.ظ
واقعا بی ادبید
mohammad
چهارشنبه 25 بهمن 1391 08:23 ب.ظ
با تشکر از وبلاگ خوبتون thanks milion
nila
پنجشنبه 19 بهمن 1391 11:58 ق.ظ
خوب بود.فقط مطالبتونو بیشترکنید
بـــاتشکر
آیدا
دوشنبه 18 دی 1391 07:58 ب.ظ
اقا سهیل اینقدر بی ادب نباش
سهیل
جمعه 15 دی 1391 08:56 ب.ظ
راستس یادم رفت بگم چطور بود عالییییییییییی بود ولی کاش جواب هم داشتن من بی اف خوبیم کیرم تو دهن هرچی دختر
سهیل
جمعه 15 دی 1391 08:53 ب.ظ
واووووووووو نظراتووووووووو نگاه راستی که بی اف میخواد
amir
شنبه 19 دی 1388 08:25 ق.ظ
good
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

نمونه سوال امتحان قرآن نوبت اول (پایه دوم راهنمایی )..........سه شنبه 1 دی 1388

نمونه سوال امتحان قرآن نوبت اول (پایه سوم راهنمایی )..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحان دینی نوبت اول سوم راهنمایی..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحان دینی نوبت اول دوم راهنمایی..........سه شنبه 1 دی 1388

تاریخ پایه سوم راهنمایی نوبت اول..........سه شنبه 1 دی 1388

نمونه سوالات علوم تجربی اول نوبت اول..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحان علوم تجربی نوبت اول دوم راهنمایی..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحان علوم تجربی نوبت اول سوم راهنمایی..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن سال سوم ..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحانی دی ماه حرفه..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحانی واحد 5 حرفه..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحانی واحد 4 حرفه..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحانی واحد 3 حرفه..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحانی واحد 2 حرفه..........سه شنبه 1 دی 1388

سوالات امتحانی واحد 1 حرفه..........سه شنبه 1 دی 1388

همه پستها